Program

Program Leica Tour 2019 bude rovnaký v každom meste.

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov

1. blok

09:00 – 09:15  Leica a Geotech aktuálne – Marián Blaško
09:15 – 10:15  Aktuálna ponuka UMS – Miroslav Kováč
10:15 – 11:00  Geodetické GNSS prístroje a SmartNet – Erik Frohmann
11:00 – 11:15  Systémy na riadenie zemných strojov – Radko Tomič

Prestávka, káva, občerstvenie

2. blok

11:45 – 12:20 GIS / mapovanie, UAV / drony – Erik Frohmann
12:20 – 13:20 Svet v 3D – 3D laserové skenovanie – Miroslav Kováč
13:20 – 13:50 Mobilný mapovací systém Lidaretto – Erik Frohmann
13:50 – 14:00 Tombola – losovanie o ceny

Prestávka, káva, občerstvenie

14:15 – 15:00 Diskusia, ukážky v teréne