Program

Program Leica Tour 2019 bude rovnaký v každom meste.

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov

1. blok

09:00 – 09:15 Leica a Geotech aktuálne – Marián Blaško
09:15 – 09:45 Aktuálna ponuka UMS – Miroslav Kováč
09:45 – 10:15 Softvérové novinky a podpora pre TPS – Andrej Vágo
10:15 – 11:00 Geodetické GNSS prístroje a SmartNet – Erik Frohmann

Prestávka na občerstvenie

2. blok

11:30 – 12:10 GIS / mapovanie, UAV / drony – Erik Frohmann
12:10 – 12:45 Lidaretto, mobilné skenovanie – Erik Frohmann
12:45 – 13:45 Laserové skenovanie Leica Geosystems – Miroslav Kováč
13:45 – 15:00 Losovanie o ceny, diskusia a ukážky v teréne

Občerstvenie