Program

Program Leica Tour 2022 bude rovnaký v každom meste.

08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 09:30 Aktuálny výrobný program Leica
09:30 – 10:00 Totálne stanice, novinky, servis a podpora

10:00 – 10:30 Prestávka, káva

10:30 – 11:30 GNSS
11:30 – 11:50 Prezentácia GIS
11:50 – 12:20 Laserové skenovanie
12:20 – 15:00 Občerstvenie, diskusia, ukážky v teréne